czwartek, 14 maja 2015

Rekuperator AERIS 350 - Ile Pobiera Energii Elektrycznej i Jaką Ma Rzeczywistą Sprawność?

Ten wpis został poprawiony i przeniesiony na mój nowy blog. Jego najnowsza wersja znajduje się obecnie pod adresem:
Jeśli czytasz mój blog to wiesz, że w domu mam zamontowaną wentylację mechaniczną z rekuperatorem. Pozwala to na odzysk ciepła z wywiewanego powietrza oraz na stałą wymianę zużytego powietrza na świeże. Wymiana ta jest na stałym poziomie bez względu na porę roku oraz porę dnia. 

Tradycyjna wentylacja grawitacyjna działa poprawnie tylko zimą i może wiosną i jesienią. Latem nie działa praktycznie wcale. Brak różnicy temperatur, brak różnicy ciśnień sprawia, że przy zamkniętych oknach, latem, zużyte powietrze nie jest wymieniane na świeże i w pomieszczeniach panuje zaduch. 

Rekuperator AERIS 350
Rekuperator AERIS 350
Wentylacja mechaniczna działa cały czas, kiedy tylko zasilane są wentylatory w rekuperatorze. Dzięki temu w domu, przy zamkniętych oknach mam cały czas świeże i czyste powietrze. Latem nie muszę otwierać okien, nie wpuszczam krwiopijców i w nocy śpię spokojnie, bez bzyczących komarów nad uszami, w chłodnym pokoju. Dodatkowo w rekuperatorze mam filtry, które sprawiają, że do domu trafia oczyszczone powietrze, bez kurzu, pyłu, sadzy i wszelkiej maści zanieczyszczeń, które mogą wpaść do domu przez uchylone okna. Dzięki temu nie muszę zbyt często malować ścian.

Ale ten komfort ma również swoją cenę. Po pierwsze, za instalację wentylacji mechanicznej trzeba trochę zapłacić. W koszt ten wlicza się cenę rekuperatora, kanałów wentylacyjnych, montażu i uruchomienia całej instalacji. Sporo zależy również od sposobu sterowania całą instalacją. Można wybrać najtańszą wersję, z pokrętłem, którym załączamy kolejne "biegi" wentylatorów, a można, tak jak u mnie, zainwestować w sterowanie LUXE, z dotykowym panelem, nastawianiem temperatury wewnętrznej i wskazaniami temperatur w domu i na wlocie do rekuperatora, możliwością sterowania każdym wentylatorem z osobna, programowaniem pracy instalacji w cyklu tygodniowym itp. Wszystko tak na prawdę zależy od naszego chciejstwa i zasobności portfela.

Kolejne koszty to eksploatacja instalacji wentylacji mechanicznej. W rekuperatorze zamontowane są wentylatory, które wywiewają zużyte powietrze z domu i nawiewają do niego świeże. Sterownik pozwala na sterowanie prędkością tych wentylatorów, co ma wpływ na szybkość wymiany powietrza w pomieszczeniach. Ale ma to również swoją cenę. Im szybciej kręcą się łopatki wentylatora, tym więcej energii jest potrzebne do jego zasilania a tym samym koszt eksploatacji instalacji jest wyższy.W tym wpisie postanowiłem sprawdzić, ile kosztuje eksploatacja instalacji wentylacji mechanicznej zamontowanej w moim domu. W mojej instalacji pracuje rekuperator AERIS 350 sterowany przez sterownik w wersji LUXE. Po obliczeniu kosztów energii przedstawię moje, sprawdzone w praktyce obliczenia dotyczące sprawności rekuperatora. 


Ile prądu pobiera rekuperator AERIS 350 ?


Pobór prądu przez rekuperator zależy od prędkości, z jaką obracają się wentylatory. Zużycie energii elektrycznej zmierzłem doświadczalnie watomierzem a cały pomiar zarejestrowałem na krótkim filmie, który możesz obejrzeć poniżej.
Mój sterownik pozwala na nastawienie czterech prędkości, z jakimi mogą pracować wentylatory. Najniższa to opcja przewietrzania, kiedy nikogo nie ma w domu, kolejne to 1, 2 i 3. 

Najwyższe obroty, nastawa numer 3 pozwala na wymianę całego powietrza w domu na świeże w ciągu jednej godziny. Wtedy słychać już jak instalacja pracuje, bo z anemostatów dobiega wyraźny dźwięk szumiącego powietrza. Muszę przyznać, że fajnie się przy tym zasypia.

Rekuperator ma również funkcję przewietrzania. Kiedy ją aktywujemy, to urządzenie będzie pracować przez 30 minut na najwyższych obrotach po czym wróci do zaprogramowanej prędkości pracy. Jak zamontowałem włącznik taki jak do dzwonka, którym, np. po wyjściu z kąpieli włączam przewietrzanie, aby usunąć nadmiar wilgoci z łazienki. Funkcja ta przydaje się również wtedy, kiedy gotuje się obiad i chcemy pozbyć się zapachów i pary znad kuchni. 

Jak możesz zobaczyć na filmie, instalacja wentylacji mechanicznej z rekuperatorem AERIS 350 pobiera następujące wartości energii elektrycznej:


bieg "0" - 0,088 A
bieg "1" - 0,333 A
bieg "2" - 0,580 A
bieg "3" - 1,034 A


Koszty pracy instalacji wentylacji obliczyłem, korzystając z przygotowanego przeze mnie kalkulatora kosztów pracy urządzenia elektrycznego, który opisałem na moim drugim blogu pod adresem :
http://nadnieportfela.blogspot.com/2015/01/ile-pradu-zuzywa-opiekacz.html

Przedstawione poniżej wartości dotyczą jednej godziny pracy instalacji z odpowiednią prędkością.


Koszt pracy instalacji wentylacji mechanicznej na biegu "0" w ciągu jednej godziny.
Koszt pracy instalacji wentylacji mechanicznej na biegu "0" w ciągu jednej godziny. 
Koszt pracy instalacji wentylacji mechanicznej na biegu "1" w ciągu jednej godziny.
Koszt pracy instalacji wentylacji mechanicznej na biegu "1" w ciągu jednej godziny.Koszt pracy instalacji wentylacji mechanicznej na biegu "2" w ciągu jednej godziny
Koszt pracy instalacji wentylacji mechanicznej na biegu "2" w ciągu jednej godzinyKoszt pracy instalacji wentylacji mechanicznej na biegu "3" w ciągu jednej godziny.
Koszt pracy instalacji wentylacji mechanicznej na biegu "3" w ciągu jednej godziny. 


Godzina pracy instalacji na biegu "0" kosztuje 1 grosz
Godzina pracy instalacji na biegu "1" kosztuje 5 groszy
Godzina pracy instalacji na biegu "2" kosztuje 8 groszy
Godzina pracy instalacji na biegu "3" kosztuje 14 groszy


Jak widać, koszty pracy instalacji nie są szokująco wysokie. Ale wyliczone wartości dotyczą tylko jednej godziny pracy. Jeśli weźmiemy pod uwagę cały miesiąc, to przy założeniu, że instalacja pracuje:

5 dni w tygodniu przez 8 godzin na biegu "0", a pozostałe 16 godzin na biegu "1" - dni robocze
2 dni w tygodniu przez 24 godziny na biegu "1" - weekendy
10 godzin w miesiącu na biegu "3" - przez funkcję przewietrzania domu 

a miesiąc ma 30 dni, to koszty pracy wyglądają następująco:

22 dni x 8 godzin x 1 grosz = 176 groszy
22 dni x 16 godzin x 5 groszy = 1760 groszy
8 dni x 24 godziny x 5 groszy = 960 groszy
10 godzin x 14 groszy = 140 groszy 

W ciągu miesiąca praca instalacji wentylacji mechanicznej z rekuperatorem, przy założeniach jak powyżej,  kosztuje 3036 groszy czyli 30 zł 36 groszy. Rocznie daje to 364,32 zł.


W moim przypadku program pracy wygląda nieco inaczej. 

Przez 6 godzin na dobę instalacja pracuje na pierwszym biegu. Przez pozostałe 18 godzin mam włączony bieg "0". 

Przewietrzanie, czyli bieg "3" mam włączony przez około 15 godzin w miesiącu.

W sumie, w ciągu miesiąc praca instalacji wentylacji mechanicznej kosztuje mnie 1650 groszy co daje 16,50zł. Rocznie to 198 zł. Jeśli jeszcze wezmę pod uwagę, że w godzinach nocnych za prąd płacę mniej, to koszty pracy wentylacji będą jeszcze niższe. 

Tak czy inaczej, uważam, że komfort życia, brak komarów i oddychanie czystym powietrzem w domu z wentylacją mechaniczną warte są tej ceny.

Jeśli chcesz wiedzieć, ile z twojej kieszeni pieniędzy wyciąga instalacja wentylacji mechanicznej, to musisz wiedzieć, ile godzin pracuje ona z jaką prędkością, zsumować to wszystko, pomnożyć przez koszt pracy za jedną godzinę i już wiesz, jaką część twoich rachunków za energię elektryczną stanowi koszt czystego i świeżego powietrza w domu. Jak jest rzeczywista sprawność rekuperatora AERIS 350?Koszty pracy instalacji już znasz. Teraz pora na sprawdzenie jaka jest sprawność rekuperatora czyli ile z tych kosztów wraca z powrotem do mojej kieszeni?

Aby to sprawdzić, trzeba przez pewien okres czasu mierzyć temperatury na wlocie i wylocie z rekuperatora a dokładnie temperatury powietrza nawiewanego do pomieszczeń, wywiewanego z domu oraz temperatury zewnętrznej. Od razu zaznaczam, że sprawność rekuperatora będzie wymierna tylko w porze zimowej, kiedy odzyskuje on ciepło z powietrza wywiewanego z domu i wykorzystuje je do ogrzewania świeżego, zimnego, powietrza pobieranego z zewnątrz. 

Aby obliczyć sprawność rekuperatora, mierzyłem w/w temperatury w dniach 02-05.01.2015 roku korzystając z komputera i aplikacji maxitermo. Sprawność rekuperatora obliczyłem ze wzoru:

S = ((Temp. pow. nawiewanego - Temp. pow na zewnątrz) / (Temp. pow. wywiewanego - Temp. pow na zewnątrz) ) * 100 %.

Wartości temperatur odczytywane były co minutę, co pozwoliło na zgromadzenie reprezentatywnej próbki 3240 pomiarów. 

Na jej podstawie wyliczyłem sprawność rekuperatora w każdej minucie jego pracy, oraz średnią sprawność rekuperatora dla trzech dni pomiarów. Wartości pomiarów oraz obliczenia możesz pobrać w formie pliku *.pdf. Link do pliku znajdziesz na końcu wpisu.

Jak widać, średnia sprawność samego rekuperatora w ciągu trzech dni pomiarów wynosiła ponad 90%. To całkiem nieźle, bo mówi to o tym, że ponad 90% kosztów pracy rekuperatora wraca do nas w postaci podgrzanego powietrza nawiewanego z zewnątrz.

Sprawność rekuperatora AERIS 350 wyliczona na trzech dni pracy.
Sprawność rekuperatora AERIS 350 wyliczona na trzech dni pracy. 

Producent rekuperatora deklaruje sprawność urządzenia dochodzącą do 95%. Jak widać, jest to wartość możliwa do uzyskania.Wykres, który przedstawia, jak sprawność rekuperatora zmieniała się w czasie pomiarów.
Wykres, który przedstawia, jak sprawność rekuperatora zmieniała się w czasie pomiarów.

Powyższy wykres przedstawia, jak sprawność rekuperatora zmieniała się w czasie pomiarów. Wysokie wartości były uzyskiwane wtedy, kiedy urządzenie pracowało na biegach od 1 do 3. Niskie wartości sprawności to praca rekuperatora na biegu "0". Z powyższego wykresu wynika jasno, że aby wycisnąć z instalacji wentylacji mechanicznej jak najwięcej, musi ona pracować na biegu co najmniej 1. Co ciekawe, dalsze zwiększanie prędkości obrotowej wentylatorów nie wpływa znacząco na zwiększenie sprawności urządzenia. Jedyne, co tym osiągniemy, to szybsza wymiana powietrza w domu.

Dzięki pomiarom i przygotowaniu tego wykresu wiem, że w kolejnej zimnej porze roku muszę zmienić harmonogram pracy rekuperatora tak, aby częściej pracował na pierwszym biegu. Dzięki temu odzyskam więcej ciepła z wywiewanego powietrza i będę musiał mniej grzać. 

Podsumowanie.


Jak widzisz, koszt pracy instalacji wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła nie jest duży a korzyści z posiadania takiej instalacji w domu są bardzo wymierne. Dodatkowo wysoka sprawność rekuperatora sprawia, że niewielka część tych kosztów jest trwoniona, większość wraca do naszej kieszeni w postaci odzyskanej energii. Wszystkie pomiary i obliczenia wykonałem osobiście korzystając z programu maxitermo oraz użytkowanej przeze mnie na co dzień instalacji wentylacji. Nie były to warunki laboratoryjne, nie było to robione "pod publikę". Wszystko to zrobiłem dla siebie, żeby wiedzieć, czy zainwestowanie kilkunastu tysięcy złotych miało sens i podłoże ekonomiczne. Po przygotowaniu tego wpisu widzę, że zastosowanie wentylacji mechanicznej w domu było bardzo dobrą decyzją. Koszt instalacji były co prawda dość wysokie, ale jeśli wezmę pod uwagę fakt, że nie  musiałem budować dwóch kominów wentylacyjnych, to kwota ta nie jest już aż tak duża. A wysoki komfort życia, oddychanie czystym powietrzem, brak much i komarów w domu tylko potwierdzają moje wyliczenia i wyciągnięte wnioski. 


Aby pobrać arkusz z pomiarami temperatur w ciągu trzech dni pomiarów, kliknij >> w ten link <<.


4 komentarze:

 1. Świetne opracowanie; bardzo przejrzyste i przekonywające. Szkoda, że do zrealizowania przy budowie, bo w starym domu chyba raczej inwestycja zbyt kosztowna.

  OdpowiedzUsuń
 2. Witam
  Czy rozłożenie kanałów sam Pan realizował czy wg projektu jakiejś firmy? Czy jest ona zbudowana na skrzynkach rozprężnych i kanałach flex? Też planuję WM ale na prostszym rekuperatorze. Jak pan rozwiązał odprowadzenie skroplin? Czy reku zamarza przy ujemnych temp?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Witam

   Projekt i realizację zleciłem firmie Rekuperatory.pl. Instalacja wykonana jest na sztywnych kanałach. Oczywiście są skrzynki rozprężne.

   Jeśli chodzi o odprowadzenie skroplin, to w rekuperatorze jest odpływ, który podłączyłem do kanalizacji.

   Jeśli chodzi o zamarzanie, to rekuperator który mam jest wyposażony w grzałkę, która podczas bardzo ujemnych temperatur dogrzewa powietrze wchodzące do rekuperatora z zewnątrz.

   W razie dodatkowych pytań służę pomocą.

   Usuń
 3. Inwestycja dość kosztowna, ale chyba warto.

  OdpowiedzUsuń

Etykiety

3.200 karcher opinie ASI300 barlinek bhp-453 black&decker błąd E03 brudna szyba brykiet brykiet barlinek brykiet Brik brykiet bukowo-dębowy brykiet bukowy brykiet Carrefour brykiet czy drewno brykiet dębowy brykiet drzewny brykiet eco-pal brykiet ECOMAX brykiet EQUATION brykiet Jula brykiet kominkowy brykiet leroy merlin brykiet mega ruf brykiet obi brykiet opinie brykiet PALLAP brykiet pini kay brykiet porównanie brykiet RUF brykiet sek-pol brykiet SEKPOL brykiet testy brykiet walec brykiet węglowy brykiet z Auchan brykiet z Castoramy brykiet z Leroy Merlin brykiet z obi brykiet z praktikera brykiet z trocin brykiet z węgla brykiet z węgla brunatnego budowa domu budowa domu pierwszy krok ciepło ze słońca ciepły dom czad czas palenia drewna czego nie robić przy czyszczeniu kominka czy taryfa nocna się opłaca czym myć szybę kominka czym ogrzewasz dom czym palić w kominku. czym rozpalać w kominku czyszczenie szyby kominka. darmowa energia darmowy brykiet dlaczego brykiet długie palenie w kominku dobry brykiet dom drewniany dom parterowy dom z drewna domek narzędziowy drewno drewno do pieca i kominka drewno kominkowe drewno z praktikera drewutnia działka budowlana ECO-PAL ECOMAX efektywne palenie w kominku finanse przy budowie domu garaż na budowe grzanie kominkiem halogen LED halogeny ledowe ile brykietu na sezon ile brykietu na zimę ile kosztuje ogrzewanie domu ile kosztuje ogrzewanie domu brykietem. ile stopni w domu instalacja C.O instalacja kominka z płaszczem wodnym instalacja solarna izolacja kominka ja oszczędnie palić w kominku jak czyścić kominek jak długo palić w kominku jak działa kominek jak mieć czystą szybę w kominku. jak nie czyścić kominka jak obudować kominek jak ogrzać dom jak palić brykietem jak palić w kominku jak poprawnie ocieplić poddasze jak pozbyć się chwastów z trawnika jak rozliczać prąd jak spala się drewno jak wybrać dobrą działkę budowlaną jak wybrać dobry kominek jak wybrać kominek jak wyczyścić szybę kominka jak zatrzymać ciepło w domu jaka temperatura w sypialni jaki kominek karcher KÄRCHER KÄRCHER opinie kiedy kupować brykiet kolektory słoneczne kominek kominek z płaszczem wodnym kominek blok kominek czy warto kominek z bezpieczeństwo kominek z płaszczem wodnym kominek z płaszczem wodnym czy bez? kominek żeliwny kominkowe prezenty kominkowy kominkowy przekładaniec kompresor kompresor black&decker kompresro ASI300 koszt ogrzewania domu kominkiem lampki lampki choinkowe lampki choinkowe LED Lazar Westa LED makita makita bhp453 maraton maxi brykiet mycie kominka mycie szyby kominka mycie szyby kominkowej nagroda dla aktywnych nagroda za komentarz obudowa kominka ocena wkrętarki makita bhp-453 ocieplenie domu ocieplenie poddasza ocieplenie stropu ocieplenie wełną mineralną od czego zacząć budowę ogrzać kominkiem dom ogrzewanie ogrzewanie domu kominkiem ogrzewanie domu solarami ogrzewanie podłogowe opakowania brykietu opakowania kartonowe opał na zimę opinie o brykiecie opinie o brykiecie. opis procesu spalania drewna oszczędzanie energii oświetlenie LED palenie brykietem palenie drewna palenie w kominku palenie w kominku brykietem palenie węglem palić brykietem czy drewnem pellet pellet drzewny pellet w kominku pini-kay pini&kay pinikay płyty kominkowe podłączanie LED-ów podłączanie żarówek LED podpałka podpałka do grilla podpałka do kominka podpałka domowe ognisko podpałki do kominka podsumowanie sezonu grzewczego 2013/2014 pomysł na prezent popiół poprawne temperatury w mieszkaniu poręczny kompresor. porównania brykietów porównania brykietu prąd problem z odpompowaniem wody. proces spalania proces spalania drewna projekt domu projekt gotowy czy indywidualny regulacja okien rekuperacja rockwool rozpalanie w kominku rozpalanie w kominku. spalanie drewna syfon pralki taryfa nocna temperatura w domu termomodernizacja test brykietów test podpałek do kominka test wkrętarki makita testy brykietu trawnik uni mata unia mata plus w domu nie wszystko musi się opłacać wady i zalety brykietu wady i zalety domu parterowego wady i zalety drewna kominkowego wady i zalety kominków wady kominków WD 3.200 KÄRCHER wełna mineralna wełna ursa wełna z Leroy Merlin wentylacja mechaniczna wentylacja nawiewno-wywiewna wentylacja z rekuperatorem wkrętarka wybór działki wybór projektu domu zabudowa kominka zakładanie trawnika zalety brykietu zalety kominków zaliczyłem maraton zatrucie dymem żarówki led-owe